Бібліотека

Видання

1. Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства

Ця збірка європейських та міжнародних стандартів у сфері судочинства включає базові документи щодо функціонування судової системи, судоустрою, прийняті ООН та інституціями Ради Європи, Європейською комісією ефективності правосуддя таКонсультативною радою європейських суддів.

Завантажити


2. Правила поведінки працівника суду та Коментар

Дана публікація являє собою збірник правил поведінки працівника суду з коментарем.

Завантажити

 

Інформацiйно-освiтнi матеріали

1. Буклет щодо порядку звернень до Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції

Буклет щодо порядку звернень до Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції, яка була створена відповідно до Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

Завантажити


2. Путівник для учасника цивільного процесу

У брошурі мовою, доступною для широкого загалу читачів, описано порядок звернення до суду за захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів у цивільних справах. Роз’яснено, з якими судовими витратами особа може мати справу в цивільному процесі, як їх сплачувати та які існують пільги у сплаті, наводяться можливі варіанти розподілу судових витрат за результатами вирішення справи. Надано поради щодо мирного владнання спору. Описано алгоритм, що дає можливість зрозуміти порядок та процедуру виконання або оскарження судового рішення в цивільній справі.

Завантажити


3. Як і коли можна звернутись до Європейського суду з прав людини?

У брошурі доступною для широкого загалу читачів мовою описано порядок звернення до Європейського суду з прав людини за захистом від порушень з боку держави. Брошура містить загальну інформацію про Конвенцію та гарантовані нею права, відомості про процедуру в Суді. Роз’яснюється, хто та у яких випадках може звертатися до Європейського суду з прав людини, як правильно оформити заяву для звернення до Суду, як виконуються його рішення.

Завантажити

 

Нормативна база

1. Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи

Документ розроблений та рекомендований робочою групою з розробки системи оцінювання якості роботи суду за підтримки Проекту USAID «Справедливе правосуддя» у співпраці з Радою суддів України і Державною судовою адміністрацією України. Затверджений Радою суддів України 2 квітня 2015 року.

Завантажити


2. Кодекс суддівської етики

Кодекс суддівської етики, затверджений ХІ черговим з'їздом суддів України 22 лютого 2013 року.

Завантажити

 

Міжнародні документи

1. Бангалорські принципи діяльності судді

Бангалорські принципи діяльності судді

Завантажити


2. Основні принципи незалежності судових органів

Основні принципи незалежності судових органів.
(Схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року)

Завантажити